У демократичній та правовій державі кожне законне право особи забезпечується всією повнотою влади. Поряд з тим, нерідко доводиться зустрічатися з випадками, коли діями державних органів та органів місцевого самоврядування чи їх посадових осіб  створюються перешкоди в реалізації тих чи інших прав особи, або такі права суттєво обмежуються чи покладаються на особу додаткові обов'язки, не передбачені чинним законодавством.

Стаття 19 Конституції України чітко вказує, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Конституція гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Право особи на скаргу – важливий та дієвий спосіб захисту її прав та охоронюваних законом інтересів.

Адвокати Компанії допоможуть Вам з'ясувати чи дійсно має місце прийняття державними органами та органами місцевого самоврядування рішень, що суперечать закону, виходять за межі їх повноважень та порушують  Ваші права, а також  нададуть вичерпні юридичні послуги в межах та за межами Львова у справах про:

 - скасування або визнання нечинними рішень  суб'єкта владних повноважень в тому числі, що стосується земельних відносин, нерухомості, приватизації, надання дозвільних документів тощо;

 - зобов'язання суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити конкретні дії чи утриматися від їх вчинення;

 -стягнення із суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;