Будь-яка шкода полягає у знеціненні певного блага особи, яке охороняється законом. Майнова  шкода призводить, насамперед, до зменшення  чи втрати майнових благ потерпілої особи. Такі втрати підлягають відшкодуванню повному обсязі, особою, яка їх завдала.  Відшкодування шкоди здійснюється, як правило, шляхом її грошового відшкодування, проте, на вимогу особи, якій вона заподіяна, майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шляхом передання речі того ж роду та тієї ж якості чи полагодження пошкодженої речі тощо.

Моральна шкода полягає у втратах немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, заподіяних незаконними діями  третіх осіб. Моральна шкода відшкодовується грішми, майном або в інший спосіб за домовленістю сторін. Моральна шкода відшкодовується винною особою добровільно або за рішенням суду. При цьому не має значення чи була заподіяна потерпілому майнова шкода та чи вона відшкодована. Розмір моральної шкодивизначається в кожному конкретному випадку залежно від характеру порушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого чи позбавлення можливості їх реалізації, а також ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди.

Адвокати Компанії допоможуть Вам обґрунтовано визначити розмір заподіяної матеріальної та моральної шкоди, представлять Ваші інтереси у межах  та за межами Львова у справах про:

відшкодування шкоди, заподіяної  неправомірними діями сусідів/залиття квартири, самовільне переобладнання тощо /;

- відшкодування шкоди, заподіяної, внаслідок ДТП;

відшкодування шкоди, заподіяної злочином, каліцтвом, ушкодженням здоров’я чи смертю;

відшкодування шкоди, завданої органами державної влади чи місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень;

відшкодування шкоди, завданої порушенням трудових прав;

відшкодування шкоди, завданої, внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг;

- відшкодування шкоди, завданої незаконними діями чи рішеннями органів    дізнання, досудового слідства і суду, тощо.