Нерідко трапляються випадки, коли особа використовуючи земельну ділянку, будинок чи транспортний засіб вважає себе їх власником, проте насправді таким власником у суто юридичному розумінні не є, або ж таке право власності є спірним. Причиною цього може бути як повна відсутність документів на майно, так і їх неналежне чи неповне оформлення, так і втрата чинності документів, на підставі яких особа придбала певне майно.           

 

Непоодинокими є випадки коли особа втрачає своє майно внаслідок його продажу без її волі та без її відома, за підробленими документами чи на підставі судових рішень винесених у справах, про які власник навіть не здогадувався. Рівно це ж стосується і випадків продажу майна боржників за кредитними договорами з прилюдних торгів, втрати майна чи права на майно внаслідок протиправної забудови чи реконструкції нерухомості, які проведені іншими особами самочинно або ж на підставі виданих державними органами дозволів чи зареєстрованих декларацій. Таких та подібних їм випадків не злічити. Так чи інакше вони свідчать про порушення права власності, права яке ще з древніх часів і до тепер є одним з тих основних прав, які повинна гарантувати та забезпечувати держава. Кожен факт порушення цього права зумовлює необхідність його судового захисту.

 

 Адвокати Компанії, володіючи практичним досвідом у сфері захисту права власності нададуть кваліфіковані юридичні послуги у правовому аналізі Вашої проблеми, запропонують допустимі з правової точки зору варіанти її вирішення та будуть готові до їх реалізації як у позасудовому так і в судовому порядку, в судах всіх інстанцій у Львові та за його межами.

 

Способами захисту Вашого права можуть бути:

 

- визнання права власності, якщо це право не визнається чи заперечується іншою особою;

- визнання права власності на самочинне будівництво, земельну ділянку, житлові чи нежитлові будівлі та інше нерухоме майно, транспортні засоби, тощо;

- усунення перешкод у користуванні чи розпорядженні майном, які чиняться Вам третіми особами; витребування  майна з чужого незаконного володіння;

- звільнення майна з-під арешту правоохоронних органів чи органів державної виконавчої служби;

- визнання незаконним  рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що посягає  на Ваше право власності;

- поділ майна, що є у спільній власності;

- припинення права на частку у спільному майні, якщо спільне володіння і користування майном через певні обставини є неможливим;

- захист переважних прав співвласників на придбання ними частки, що відчужується іншим із співвласників;

- визнання недійсним договору, що порушує Ваше право, визнання права на частку в майні колишнього колгоспного двору  та ін. Окрім цього, власник, права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди.

Це далеко не весь перелік можливих способів захисту права власності. Найбільш ефективний та дієвий спосіб буде обрано адвокатом виходячи з конкретних обставин Вашої справи. Адвокат вивчивши справу підготує відповідний позов та представить Ваші інтереси в суді з метою отримання бажаного для Вас результату. Якщо ж позов заявлено до Вас, то адвокат, виходячи із норм закону, обере найбільш дієву стратегію захисту щоб звести до мінімуму можливі ризики втрати Вашого матеріального блага.