Згідно чинного законодавства,  іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Законом України "Про зайнятість населення" визначені особливості прийому на роботу іноземців та осіб без громадянства.

Так, роботодавці мають право на використання праці іноземців та осіб без громадянства на умовах трудового договору лише за наявності виданого роботодавцю державною службою зайнятості дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Адвокати Компанії здійснюють юридичний супровід працевлаштування іноземців в Україні у Львові та за його межами, що включає:

Дозвіл на використання праці іноземця:

-         консультування з питань  отримання дозволу на використання праці іноземця;

-         підготовка пакету документів для отримання дозволу на використання праці іноземця;

-         представництво інтересів Клієнта при подачі документів та отриманні дозволу на використання праці іноземця

-         представництво інтересів Клієнта при анулюванні дозволу на використання праці іноземця

 

Посвідку на тимчасове проживання іноземця:

-         консультування з питань  отримання  посвідки на тимчасове проживання;

-         підготовка пакету документів для отримання  посвідки на тимчасове проживання;

-         представництво інтересів клієнта при подачі документів та отриманні  посвідки на тимчасове проживання

 

 Представництво інтересів клієнта при отримання іноземцем ідентифікаційного коду в Україні.

 

Здійснення реєстраційних процедур, пов'язаних зі зміною керівника юридичної особи /у випадку, якщо іноземець працевлаштовується на посаду керівника.