Пошук нових можливостей для розвитку бізнесу, нових ринків збуту товарів, робіт чи послуг об'єктивно призводять до  пошуку партнерів та налагодження ділових зв'язків закордоном. Закордонні ринки, зазвичай, пропонують вигідні можливості для розширення. Але різні правові системи, торгова практика, особливості валютного регулювання та оподаткування свідчать про те, що такі відносини є більш ризикованими в порівнянні із внутрішньодержавними.

Адвокати Компанії пропонують наступні види юридичних послуг у сфері зовнішньоекономічної співпраці:

- реєстрація суб'єктів господарювання за участю іноземних юридичних та фізичних осіб /спільних підприємств/ «під ключ» в межах та за межами м. Львова;

- юридичний супровід отримання дозволу на працевлаштування іноземців в Україні;

- реєстрація іноземних інвестицій;

-розробка механізмів співпраці з іноземним контрагентом із врахуванням юридичних та податкових аспектів;

-підготовка та супровід укладення зовнішньоекономічних контрактів /згідно з правом України/;

-підготовка та супровід укладення зовнішньоекономічних контрактів /згідно з правом іноземної держави/;

-юридичний аналіз та оцінка майбутніх зовнішньоекономічних операцій, договірної документації на предмет відповідності чинному законодавству;

-представництво інтересів Клієнта у справах про порушення митного законодавства в судовому та позасудовому порядку.