Юридично грамотний договір – це завжди запорука успішного досягнення його мети, а у випадку виникнення непорозумінь, гарантія ефективного захисту прав і законних інтересів Клієнта в судовому порядку.

Адвокати Компанії мають значний практичний досвід супроводу об’ємних та багаторівневих  договірних проектів у різних сферах ведення бізнесу від будівництва і до роздрібної торгівлі. Наш досвід у сфері надання юридичних послуг дозволяє при розробці механізму договірних відносин збалансувати як юридичні, так і податкові аспекти з метою попередити можливі протиріччя і досягти бажаного для Клієнта результату.

 У сфері договірних відносин адвокати Компанії пропонують такі юридичні послуги:

 

-  розробка правового механізму договірних відносин із врахуванням  юридичного, податкового та фінансового аспектів;

 

-  підготовка проекту господарського договору /комплексу договорів/ із урахуванням інтересів та побажань Клієнта;

 

-     правова, податкова та фінансова експертиза договірних відносин; оцінка потенційних ризиків; підготовка протоколу розбіжностей;

 

-        участь у переговорах із Вашими партерами як в межах, так і за межами м. Львова, з метою налагодження договірних відносин та узгодження всіх істотних умов договору;

 

-  підготовка проекту змін до господарського договору чи викладення договору в новій редакції;

 

-  юридичний супровід процедури припинення договірних відносин   /розірвання договору, одностороння відмова від договору/;

 

-      представництво інтересів Клієнта в судах в м. Львові та за його межами з питань укладення, зміни чи розірвання господарських договорів.